Saturday, June 11, 2016

Surah Al-Baqarah (25)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 25:

 
Ringkasan tafsir;

Allah menyeru kepada Nabi Muhamad agar memberi khabar gembira kepada orang beramal soleh akan kekal didalam syurga yang penuh kenikmatan dan mendapat suami atau isteri yang suci dan akan kekal selamanya didalam syurga.  
.
.
[Previous] [Next
.
.

.  

via,
jimatsmartherbs@gmail.com
(Recover, knajidads4@yahoo.com) .